BABIČKA SI VZALA NA OSTROV (Jen věci s Ř)

23.09.2022

Tip, jak dětem zpestřit logopedické cvičení - fixaci problémové hlásky (formou jednoduché slovní hry)

Hra BABIČKA SI VZALA NA OSTROV(Jen věci, které obsahují hlásku Ř)

Pravidla: první hráč řekne "babička si vzala na ostrov například kuŘe. Druhý v pořadí větu zopakuje a přidá další slovo. Čím víc věcí si babička postupně bere, tím je hra těžší i zábavnější. Dá se hrát již od dvou hráčů. Děti tím cvičí nejen paměť, ale protože slova s Ř neustále opakují, tak i fixaci dané hlásky.