Článek o zápisech do škol a koktavosti

18.04.2023Opět se podařilo zveřejnit článek o dětech trpících koktavostí a problematice zápisu do škol. Několik postřehů z praxe jsem popsal v článku níže. 

Ukázka z článku zde. Celý článek v odkazu níže.

Zápisy dětí do prvních tříd základních škol dospěly do poloviny. Podle území probíhají celý letošní duben pro nástup do školního roku 2023–2024. Podle primáře Soukromé kliniky Logo Petra Staníčka až skoro polovina prvňáčků nastupuje do školy s nesprávnou výslovností hlásek.

"Ne vždy se jedná o závažnou vadu artikulace, ale jde o fakt, který může komplikovat výkony ve škole," říká v rozhovoru pro i60.cz Staníček, přední český odborník na řečové vady dětí. Především pro ně také sestavil "učebnici" s názvem Hry na rozvoj verbální komunikace, do které vměstnal 107 nejlepších her. A sám ji také ilustroval.

Jak mohou rodinní příslušníci co nejlépe připravit k zápisu do základní školy dítě, které koktá či má problém s komunikací?
Role nejen rodičů je jasná – dítě školou nestrašit, ani nestresovat. Případné obavy dětí rozptylovat a posilovat v nich sebevědomí, že to zvládnou. Pokud má dítě vadu řeči a dochází k logopedovi, je třeba být opravdu důslední v domácí přípravě a nenechávat celou práci jen na logopedovi, který navíc s dítětem netráví zdaleka tolik času, jako rodič. Logopedické moudro říká, že je lepší s dítětem pracovat 30krát denně po jedné minutě než jedenkrát denně 30 minut.

Jak do přípravy může zasáhnout logoped či foniatr, který má dítě v péči?
Terapie je individuální, tak jako každé dítě. Obecně ale platí, že čím dříve se začne, tím lepší jsou výsledky. Není třeba čekat až do pětileté prohlídky nebo na zápis do školy, kdy se rodičům potvrdí to, co většinou cítili už dříve, a to, že jejich dítě potřebuje logopedickou péči. Kliničtí logopedové umí pracovat i s malými dětmi, kdy sezení probíhá formou hry a logopedie je zábavou, na kterou se těší.

Co když dítě nekoktá, ale přesto nemluví úplně správně?
Pokud dítě nevyslovuje správně pouze malý počet hlásek, zpravidla sykavky nebo vibranty R a Ř, obvykle do školy nastoupit může. Je ale žádoucí, aby docházelo pravidelně ke klinickému logopedovi. V případech, kdy dítě hlásky vyslovuje izolovaně, ale ne v řeči, může nástup do školy dokonce pomoci, protože se v českém jazyce bude zaměřovat na uvědomování si písmen ve slovech a díky tomu si začne více uvědomovat, kam patří hlásky, které se izolovaně naučilo.


https://www.i60.cz/clanek/detail/32219/rodice-maji-pri-zapisu-informovat-skolu-o-koktavosti-ditete-radi-logoped