HÁDEJ  CO  KRESLÍM  S VYBRANOU  HLÁSKOU  

19.05.2021

Hra z knihy Hry na rozvoj verbální komunikace. Postup: jeden kreslí a druhý hádá, co to je. Hráčů může být víc a střídají se. Nápovědou je dohodnutá hláska ve slově. V tomto případě Ř.