HROU SE BAVÍME, UČÍME, OBJEVUJEME A POZNÁVÁME

24.05.2021

Proč je zapojení hry do učení důležité se dočtete v článku níže. 


Úvod

Hra je činnost, které se děti věnují nejvíce ze všech aktivit již od nepaměti. Všeobecně známé heslo, kdo si hraje, nezlobí, lze velice efektivně aplikovat také do procesu učení. Pokud dítě při učení prožívá pozitivní emoce, výsledek edukační činnosti je výrazně efektivnější.

V odborné praxi však bývá bohužel využití her a pozitivní faktor hraní často opomíjen, nebo dokonce potlačován.

Zapojením her do výchovy a učení podpoříme v dětech nadšení z objevování nových věcí, poznávání smyslu našeho snažení a hlubší pochopení souvislostí.

Hra je definována jako činnost jednoho či více lidí, která nemusí mít konkrétní účel. V každém případě by měla mít za cíl radost či relaxaci. V širším pojetí by měla také vzdělávat. Cílem většiny her je obecně vyhrát nad soupeřem, avšak není to cíl hlavní a ani nutný.

Publikace se zaměřuje především na hry, které rozvíjejí komunikační schopnosti. Je určena jak pro širokou veřejnost, tak i pro odborníky pracující s dětmi nebo dospělými. Hry se mohou hrát ve školách, družinách, na táborech, při speciálních terapiích, doma, na cestách nebo na dovolené. Knihu využijí pedagogové, speciální i sociální pedagogové, logopedi, vedoucí na táborech, rodiče nebo samotné děti.

Hry uvedené v knize rozvíjí v různé míře několik oblastí komunikace, a to od slovní zásoby, artikulace, gramatické i pragmatické roviny až po neverbální komunikaci, tempo, rytmus či melodii. Hry současně rozvíjejí schopnosti, které s komunikací úzce souvisí - pozornost, postřeh, fantazii, schopnost spolupráce, empatii apod.

Cílem publikace je seskupit a popsat takové hry, u kterých se využívá především verbální komunikace. Některé hry byly vybrány z odborné literatury nebo internetových serverů, některé jsou všeobecně známé a některé autorské. Část uvedených her byla původně zaměřena na jiné oblasti, například na pohyb, postřeh, zrakové vnímání a podobně. Pro náš účel však byly tyto hry upraveny a doplněny o prvky verbální komunikace.

Pro snazší orientaci je obsah knihy rozdělen do čtyř hlavních částí. První část je určena seznamovacím hrám, protože těmi obvykle skupinové aktivity začínají. Druhá část obsahuje hry zaměřené na rozdělování hráčů do skupin. Třetí část obsahuje hry, které je možné hrát i v minimálním počtu dvou hráčů. Tuto část využijí především terapeuti a rodiče pro individuální práci s dětmi. Čtvrtá část obsahuje hry pro větší skupinu hráčů. Závěr publikace obsahuje přílohy s textovými a obrázkovými materiály k uváděným hrám.

Cílová skupina čtenářů může být velice různorodá, a to jak po stránce vyzrálosti, intelektu, řečového vývoje nebo věku. U popisu jednotlivých her tedy není uváděn ideální věk hráčů. Většinu her zvládnou i děti předškolního věku. I velmi jednoduché hry, uváděné v publikaci, mohou být naopak atraktivní i pro dospělé a mít na ně pozitivní výsledný efekt. Záleží především na vedoucím hry, aby určil, zda vybranou hru skupina zvládne a zda hraní zvolené hry bude směřovat k žádoucímu výsledku.

Výběr her je potřeba volit podle aktuální situace s ohledem na vztahy ve skupině, intelektové limity hráčů, různé situační faktory a na celkovou náladu a atmosféru. Na osobnosti vedoucího hry v rozhodující míře záleží, jak bude hra zábavná a dynamická a zda dokáže hráče předem namotivovat pro konkrétní požadovanou činnost. Motivaci ke hrám je věnována vlastní kapitola.

Většina her nevyžaduje žádnou nebo jen velice jednoduchou a snadno dostupnou pomůcku. Jedná se například o tužku, papír, šátek, míček, hrací kostku, káču, stopky na mobilním telefonu, obrázkové pexeso, provázek a podobně.

Přeji všem, kteří využijí tuto knihu v praxi, aby si užili spoustu zábavy. Zainteresovaným specialistům přeji, aby v rámci své odborné a edukační činnosti udělali těmito hrami radost dětem i dospělým, se kterými pracují.