CO BYS DĚLAL, KDYBY

25.05.2021

Rychlá, jednoduchá, vtipná. Hráči sedí v kruhu. Hraje se popořadě. Jeden začíná tím, že se zeptá hráče po pravici "co bys dělal, kdyby...(a vymyslí zbytek věty)". Třeba, kdyby jsi spadl na kole. Hráč v pořadí odpoví tak, jak uzná za vhodné. Například "rychle bych si stoupl a rozhlédl se, jestli se někdo nedívá". Potom tento hráč vymyslí další otázku a položí ji dalšímu v pořadí. "Co bys dělal, kdyby...". Takto hra pokračuje, až oběhne jedno kolo. Záleží na počtu hráčů. Může oběhnout i více kol. Všichni si ale musí pamatovat svou otázku a odpověď. Mohou si to i napsat. Jakmile je otázek a odpovědí alespoň deset (deset hráčů), hra se otočí a poslední hráč položí otázku hráči, který se ho ptal poslední. Ten musí odpovědět větou, kterou odpovídal před tím. Tudíž odpovědí na úplně jinou otázku. Hra jede pozpátku až k prvnímu hráči. Vzniknou tak často vtipné kombinace a děti se baví:)