Exkurze ve vile Stiassni v Brně - projekt: Výcvik průvodců pro dospělé s koktavostí (LOGO)

17.02.2024

Rád bych Vám představil náš nový projekt. PŘEKROČ SVŮJ STÍN A STAŇ SE PRŮVODCEM

Jde o nápad vytvořit skupinu dospělých odvážlivců s koktavostí, kteří absolvují výcvik průvodců ve Vile Stiassni v Brně a provedou tam příští rok několik skupin hostů. 

Skupinu vedeme společně s psychologem Mgr. Adamem Čmielem a klinickým logopedem Petrem Staníčkem (já)🙋🏽‍♂️Oba působíme na klinice LOGO v Brně.

Cílem projektu je vytvoření příležitosti pro naše klienty najít cestu ovládnout techniky řeči v praxi, zvládnout obavy z řeči před skupinou lidí a poznat novou roli - průvodce. 

Na terapii koktavosti je jedna z nejkomplikovanějších věcí přenést techniky řeči do praxe. Co se daří v ordinaci, nefunguje tolik v praxi. Naším projektem přenášíme terapii více mimo hranice ordinací. Vše probíhá navíc v krásném prostředí prvorepublikové vily a v pohodové atmosféře podporujících lidí. 

Co je to Vila Stiassni:

Vila Stiassni je funkcionalistická vila v Brně, která byla postavena podle návrhu Ernsta Wiesnera. Byla dokončena v roce 1929. Jejím objednavatelem byl Alfred Stiassni s ženou Hermínou, rozenou Weinmannovou, po nichž vila získala svůj název. Od roku 2009 je vila ve správě Národního památkového ústavu. 

Více o vile zde:

Proč probíhá náš projekt právě ve Vile Stiassni:

Ve vile Stiassni máme osobní kontakty na provozovatele i průvodce. Slovo dalo slovo a vznikl nápad :) 

Kdo jsou účastníci projektu:

Účastníky projektu jsou mí klienti z logopedie, kteří souhlasili do projektu vstoupit. Hodně oslovených účast odmítla, protože to byla zatím příliš velká výzva. To jsme respektovali a nikoho jsme do projektu nenutili. Sítem prošla skupina těch nejodvážnějších, kterým držíme palce a moc všem fandíme, aby tuto výzvu zvládli a s naší pomocí dotáhli až do konce. 

Pokud máte zájem stát se hosty prohlídky, sledujte na FB skupinu Exkurze vila a logo, kam přidávám reporty z průběhu projektu a tam také budu vyhlašovat termíny prohlídek. Bude jich jen omezený počet, jak nám zřizovatelé vily dovolí. Jsou plánovány na září roku 2024. 

Report z návštěv ve vile:

1. setkání (říjen 2023):

Náš projekt byl tímto zahájen. Krásnou a zajímavou vilou nás provedla milá profesionální průvodkyně Kateřina Konečná. Kateřina svým poutavým a krásným přednesem nasadila velice vysokou laťku, což naše účastníky trochu znejistělo. Na závěr jsme si sdělili pocity, dojmy a plány našeho projektu do budoucna.  

2.setkání (listopad 2023):

Projekt se nám krásně rozjel. Setkali  jsme se ve vile a přišli všichni. Protože je to živý projekt, který vzniká a vyvíjí se z velké části postupně, je to pro nás všechny zúčastněné velké dobrodružství. Všichni včera překvapili, jak odhodlaně zvládli první úkol- představit alespoň jednu místnost z nastudovaných materiálů. Vznikaly i chvilky, kdy museli průvodci reagovat na netečné dotazy ostatních návštěvníků (nás) a dokázali na ně mistrně reagovat. 

Téma plynulosti řeči jsme prozatím nechali stranou, i když zlehka se týká všeho, co v projektu děláme. Prošli jsme opět celou vilu a už se tam cítili trochu, jako doma. 

Průvodci dostali za úkol vést si deník a do něj zaznamenávat své reflexe, dojmy, očekávání a pocity. 

Závěrečná část programu patřila a bude patřit setkání se v historickém domečku zahradníka, kde jsme si společně předali zpětné vazby a pocity formou skupinového sezení vedeném psychologem a logopedem současně. 

Obsah setkávání v domečku je ale zahalen tajemstvím a co se odehrává v domečku, zůstává jen tam. Shodli jsme se ale, že nás projekt baví, že do toho jdeme všichni dál, že už tímto prvním krokem překročili všichni svůj stín a těšíme se na další setkání. Slova podpory, která při vzájemné podpoře například zazněly, byly…"vezmi to z té lepší stránky, teď už to může být jedině lepší" :)


3. setkání (leden 2024):

Opět trošku nadzvedávám pokličku nad naším projektem. Stále pokračujeme, posouváme se dál, objevujeme vilu i sebe. 

Každý člen dostal za úkol vybrat si tři místnosti, které se již naučí kompletně. Alespoň dvě místnosti na sebe mají navazovat. Od zkušeného průvodce Adama jsme se například totiž dozvěděli, jak je důležité, aby místnosti na sebe při výkladu nějak navazovali. Chybou by bylo třeba prozradit, co hosty v další místnosti přesně čeká. Naopak, při výkladu v aktuální místnosti je potřeba jemně vyvolat zvědavost a navést hosty na nějaké překvapení, které je v další místnosti čeká. 

Také jsme se domluvili, že již začneme aktivně trénovat techniky řeči, které ovlivňují plynulost. Jedna ze tří zvolených místností bude vždy "terapeuticky nácviková". Tam budeme zapojovat techniky řeči do praxe. 

Při individuálních i skupinových návštěvách na logopedii se s účastníky projektu nyní zaměřujeme na nácvik řečových technik. 

 Situace, kdy člověk s koktavostí stojí před skupinou lidí v reálném prostředí a má souvisle mluvit je HODNĚ náročná. Změnit v takové chvílí navíc způsob řeči je mnohdy ještě více zatěžující. Proto to hodně lidí dokáže jen v ordinaci. Protože máme terapeuticky-nácvikovou místnost vždy předem vybranou, všichni počítáme s tím, že bude účastník techniky řeči při výkladu zvýrazňovat.

 

4. setkání (únor 2024):

Naše další setkání bylo opět něčím nové a zajímavé. Když si na minulých setkáních naši průvodci zkoušeli výklad před ostatními, bylo vidět, že hraje určitou roli fakt, že ostatní už informace několikrát slyšeli a nejsou pro ně nové. Říkali jsme si, že to k tomu prostě patří. Budeme opakovat výklad a ostatní hrají roli hostů. Postupně se tím ale situace trochu začala vzdalovat dynamice reality prohlídky. 

Na našem dalším setkání jsme udělali změnu, která sice vznikla náhodou, ale vše náhle změnila a hodně nás překvapilo, jaký měla efekt. Tou změnou byli dva noví hosté, které ve vile ještě doposud nebyli. Byly to dvě studentky Eliška a Míša, které u nás na klinice právě absolvovaly praxi. Tím, že naši průvodci výklad zkoušeli přímo na někom, kdo tam ještě nebyl, mělo to najednou zcela jinou dynamiku. Krásně to fungovalo a domluvili jsme se, že budeme na další setkání zvát nové kolegy nebo studenty, kteří budou vždy plnit roli skutečných hostů. 

Dle domluvy byla vždy jedna místnost určena, jako terapeutická. V této místnosti každý průvodce předem zmínil, že se jedná o vybranou místnost k terapii. Používal techniky řeči, na kterých jsme se předem domluvili. Vše probíhalo hezky a podle plánu a opět nás napadaly další a další kroky, které budeme realizovat na dalších setkáních. Těšíme se na nejbližší, které bude bude v  březnu.