SOUBOJ  PÍSMENEK

20.05.2021

Hra na uvědomování si hlásek nebo slabik ve slovech. Hráči hrají variaci na hru válka. Kdo má víc hlásek ve slově, vyhrává. Slabiky ukazujeme názorně na kamenech. Rychlá, svižná, efektivní hra.