KOSTKOVINY

01.10.2022

KOSTKOVINY jsou hry s barevnými kostkami. Mají jednoduchá pravidla pro děti od 4let. Hry jsou vhodné pro 2 a více hráčů.

Hry rozvíjí a procvičují jednoduché počty, logické myšlení, vnímání barev, zrakové vnímání a dokonce i třeba skloňování, když barvám na kostkách přiřadíme věci typických barev. Hráč říká například: "Padly mně tři banány, jedna mandarinka a dvě jahody...".

V pravidlech jsou tři varianty hry. Jedna je především o riskování a strategii, druhá o blafování a třetí čistě o náhodě. Všechny varianty jsou napínavé a hodně zábavné. 

UKÁZKA VARIANTY 1. (duhové oko): První hráč vysype všechny kostky na stůl. Vždy, když padnou shodné barvy (dvě a více kostek stejné barvy), kostky posune bokem. Za každou takovou kostku se počítá jeden bod. Se zbylými kostkami hráč může, ale nemusí hrát. Pokud se rozhodne hrát, musí doufat, že mu padnou barvy, za které získá další body. Pokud hráči ale padnou kostky, za které body nezískává, nepřipisuje si body žádné. Navíc tím ztrácí všechny body, které v tomto kole získal. Pokud má hráč všech šest kostek za body, hází dál se všemi znovu, aby získal body další. Pokračuje hráč ve směru hodinových ručiček. 

Pokud hráči padnou kostky tak, že má každá jinou barvu, získává tzv. "duhu" v hodnotě patnácti bodů. Duha platí ale pouze v případě, když ji hráč hodí naráz. 

Cílem hry je dosáhnout co nejdříve stanoveného počtu třiceti bodů.