MINA

25.05.2021

Hodně jednoduchá a o to zábavnější. Varianta 1.: Hráči sedí v kruhu kolem rozložených obrázků. Hráč, který je na řadě, se chvíli nedívá a ostatní zatím vyberou jeden z obrázků "minu". Potom hráč, který se nedíval, odebírá postupně jeden obrázek za druhým, dokud nesáhne na "minu". V tu chvíli hráči vykřiknou "mina!!!" Hráč spočítá nasbírané obrázky a vrátí je na stůl. Následuje další hráč, dokud se nevystřídají všichni. Ten, kdo odebral nejvíce obrázků, vyhrál. Aby se do hry zapojila řeč, může hráč na každý obrázek vždy vymyslet větu. My například používali obrázky se sykavkami, když jsme fixovali výslovnost.

Varanta 2.: Hráči jsou také v kruhu kolem stolu s obrázky. Jeden hráč je vedoucí hry a vybere v duchu jeden obrázek "poklad" Ostatní si postupně vytahují vždy jen jeden obrázek, když jsou na řadě. Kdo si vytáhne "poklad", vyhrál. 

Hra je vyloženě o štěstí