NERVY V ŘADĚ

07.06.2022

Hra procvičuje slovní zásobu a postřeh. Je známá i pod jinými názvy. 

Pravidla: děti se postaví za sebe do řady na čáru. V našem případě na řadu kachlí. Jeden hráč předříkává slova z jedné kategorie a ostatní mají po každém slově hned skočit na řadu (kachli) vedle. Jakmile hráč řekne slovo, které do kategorie nepatří, všichni musí zůstat stát. Kdo přeskočí, vypadává. Slovní kategorie mohou být různé a dokonce je možné hrát i s čísly. Děti třeba přeskakují pouze na sudá čísla. Samozřejmě je potřeba pravidlo přizpůsobit věku dětí. Hodně zábavy!