OKO BERE (verze pro děti 6+)

01.06.2022

Tuto napínavou a zábavnou hru pro velké, jsme přizpůsobili dětem (6-8let) a měla velký úspěch. Navíc si děti procvičily slabikování, počítání a krátkodobou paměť.

Naše pravidla:
Hraje se s jakýmikoliv obrázkovými kartičkami. Každému hráči dáme nejdříve dvě. Drží je, jako karty nebo se může hrát otevřená hra na stole. Záleží na Vás. Všichni si spočítají počet slabik daných slov na obrázcích.
Cílem hry je dosáhnout nebo se co nejvíce přiblížit součtu jedenácti slabik. Hráč si může tedy vyptat libovolný počet dalších karet, dokud není se svým součtem spokojen. Pokud hráč ale počet přetáhne ztrácí v tu chvíli možnost získat bod. Vyhrává ten, kdo má součet jedenáct nebo je ze všech hráčů nejblíže tomuto součtu. Když má více hráčů jedenáct, vyhrává bod ten, kdo má méně kartiček.
Hodně zábavy 

Tip: zkusit se při počítání obejít bez pomoci prstů