OKOMĚRKA

09.06.2022
Tip, jak zábavnou formou rozvíjet zrakové vnímání, odhad délek a hlavně sčítání.


Pravidla:

na stůl položíme několik předmětů. Hráči mají za úkol odhadnout, kolik mají předměty na délku dohromady centimetrů. Tipují vždy nejdelší hrany předmětů. Podle věku a schopností mohou psát své tipy na papír a sečíst dohromady. Výsledek potom postupně řeknou nahlas. Vedoucí hry nakonec předměty změří pravítkem. Kdo je nejblíž, získává bod.