REVIZOR

25.05.2021

Jednoduchá, zábavná, pro malé i velké. Pravidla: rozmístí se židle, jako v dopravním prostředku. Jeden z hráčů je revizor a jde na chvíli za dveře. Ostatní cestující si vylosují jednoho, kdo je černý pasažér. Hra začíná tím, že nastoupí revizor a spustí se odpočet jedné minuty. My používali přesýpací hodiny. Časový limit znamená dobu jízdy tramvaje mezi zastávkami, kdy musí revizor provést kontrolu co nejvíce cestujících. Revizor má za úkol namátkou vybírat pasažéra a vždy se ho zeptat odkud kam jede a jestli má platnou jízdenku. Pasažér odpoví a potom ukáže jízdenku. Tento rozhovor chvíli trvá a čas běží. Když revizor zjistí, že to není černý pasažér, vybere rychle dalšího cestujícího. Když chytne černého pasažéra, než uběhne časový limit, vyhrává. Hra je i hodně o štěstí. Z černého pasažéra se stává v dalším kole revizor:)