TÁBOR SE ZÁŽITKEM - OSOBNÍ SETKÁNÍ S MISTREM LOGONARDEM DA VINCI

05.04.2023

Každý rok chystáme pro děti i dospělé na Soukromé klinice LOGO s.r.o. logopedický tábor, který je plný logopedických a fyzioterapeutických cvičení a nejen to, je nabitý nezapomenutelnými zážitky. 

 Tábor pořádáme v Jeseníkách na Ramzové v hotelu Andromeda v létě i v zimě. 

 Téma zimního tábora ve videu bylo: Škola mistra Logonarda. Dle legendy ne příliš známého dvojčete známého mistra Leonarda.  Logonardo se narodil o pět minut později, po svém známém bratrovi. Všechny jeho vynálezy tedy zastínil jeho starší bratr Leonardo. Pět minut po smrti Leonarda však Logonardo stihl založit ještě školu a vynaleznout elixír života a tak vznikla škola, na kterou mohou jezdit studenti rozvíjet řečové schopnosti, tělesné dovednosti i umění. Sám Logonardo je stále ředitelem školy a díky elixíru školu může stále provozovat. 

 Kromě zážitkového programu mají účastníci každý den tři hodiny intenzivního cvičení s logopedy a fyzioterapeuty. Klienti našich táborů jsou děti (někdy s rodiči) a dospělí s různými komunikačními handicapy. Denně mají logopedická a rehabilitační cvičení s cílem rozvinout komunikační schopnost. Hodně technik pro rozvoj řečových rovin a motoriky je skryto v zážitkovém programu, který chystají logopedi a fyzioterapeuti s mnohaletými zkušenostmi. 

 Hlavní vedoucí a organizátor těchto táborů jsem já Petr Staníček (klinický logoped) a hlavním spoluautorem a velkým pomocníkem je Daniel Žukovský (fyzioterapeut). Ostatní vedoucí jsou také logopedi a nebo sestřičky, kteří se na jednotlivých turnusech střídají. Tábor zajišťuje a pořádá klinika LOGO, kde oba pracujeme.